Etiske forhold

 

Psykologloven

Alle autoriserede psykologer er underlagt psykologloven. Denne lov beskytter psykologernes arbejde og varetager klienternes interesser.
Psykologloven, der trådte i kraft 1. januar 1994, indebærer bl.a. titelbeskyttelse til psykologer samt offentlig autorisation. Den betyder også, at psykologerne kan drages til ansvar for deres arbejde, hvis de ikke overholder de faglige og etiske regler og principper, som loven omfatter. Det overordnede krav i Psykologloven er, at psykologerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i alle dele af deres arbejde.

Tavshedspligt

Som psykolog, har man i henhold til psykologloven tavshedspligt, hvilket betyder, at klienten er sikret fuld diskretion, hvorfor man kan have tillid til, at de oplysninger, man giver psykologen, ikke gives videre til andre.

Indberetningspligt

Psykologer har indberetningspligt. Det betyder, at de i ganske særlige tilfælde skal bryde deres tavshedspligt.
Psykologer har tavshedspligt; ingen andre end klienten og psykologen får kendskab til de ting, der tales om, eller til at klienten overhovedet går hos en psykolog.

I ganske særlige tilfælde, fx hvis psykologen finder ud af, at et barn misbruges eller bliver slået, gælder loven om, at alle, også psykologer, har indberetningspligt. Dette har de altså ligesom alle andre pligt til at fortælle til myndighederne.