Behandlingsområder

 

Jeg hjælper mennesker, som oplever:

  • Manglende succes i livet: begrænsninger i forbindelse med karriere eller privatliv, afhængighed, oplevelsen af at være et offer. Måske er det svært for dig at finde en partner, du mislykkes med det gang på gang. Jeg har hjulet mange mænd og kvinder til at møde en partner og opbygge et dybt og lykkeligt forhold.

 

  • Svære følelsesmæssige vanskeligheder: sorg, fortvivlelse, skyldfølelse, adskillelse, uro, ensomhed, fornemmelse af en usikker fremtid, pessimisme, nedtrykthed, meningsløshed, depression og lign.

 

  • Livskriser: professionelle, aldersrelaterede kriser eksempelvis midtvejskrise, krise i forbindelse med afslutning af arbejdsliv, kriser i forbindelse med at miste sit arbejde, stress på arbejdet/i privatlivet, sygdom både fysisk og psykisk, afslutning af et parforhold, død af en nærstående, oplevelse af at være skuffet over sig selv eller andre.

 

  • Kriser og traumer. Jeg hjælper med at bearbejde efterreaktioner efter fysisk og psykisk vold, trafikulykker, ulykker på arbejdspladsen og derudover situationer hvor du eller dine nærmeste har stået døden nær.

 

  • Konflikter med andre, som forværrer livskvaliteten. Det kan også være konflikter i familien, traumer i forbindelse med separation og utroskab, psykisk og fysisk vold, eller konflikter på arbejdspladsen.

 

  • Jeg betragter mine klienter som eksperter på sit leget iv og i et samarbejde med mig hjælpes de til at forstå sig selv, sine vanskeligheder, vanemæssige måder at betragte sig selv og andre på. Jeg hjælper med at ændre klientens adfærd og finde nye og mere effektive strategier i livet. Det gør at klienten opnår ro og mere glæde i livet.

 

  • Jeg er uddannet specialpsykolog i psykiatri og har en stor erfaring med samtlige psykiske lidelser.  Du kan læse om dette i  afsnittet Om mig her på hjemmesiden.

 

  • Almindeligvis kommer klienten alene. I nogle tilfælde hvis det giver mening i dit forløb kan vi aftale at du kan få din partner, barn eller andre nærtstående med.