Psykolog Online/Nordsjælland/Russisktalende

Hvornår henvender man sig til en psykolog

Nogle gange gør livet ondt. Det kan være belastninger i forbindelse med studie, arbejde eller relationer. Det kan være, at ens parforhold ikke fungerer, eller det er vanskeligt at etablere et parforhold. Måske har man svært ved at kommunikere med ens forældre eller børn. Det kan være, at dagligdagen er præget af depressive ”toner”, angst eller oplevelse af mangel på mening.Psykoterapeutisk behandling går også ud på at hjælpe mennesker, der befinder sig i eksistentielle kriser eller belastninger, kritiske livsovergange (f.eks. midtvejskrise), eller aktuelle kriser eller belastninger såsom stress eller tab, eller oplevelser af at være kørt fast i livet.

For det meste klarer vi disse situationer selv, eller ved hjælp af vores nærmeste. Nogle gange er dette ikke nok, og vi får et ønske om tale med en professionel om situationen, at få ”nye øjne på”.

Hvad kan en psykolog hjælpe med?

I psykoterapi gælder det ikke om at lave en person om eller ændre en person til at fungere ideelt, men om at være fødselshjælper for, hvad denne person rummer af muligheder.
Nogle gange kan det være relevant at se på noget af fortiden, som farver ens selvopfattelse eller model af verden, og medvirker til at indsnævre eller begrænse ens muligheder eller personlige frihedsgrader.

Hvordan plejer jeg at hjælpe klienterne?

Min tilgang til psykoterapi er primært baseret på kognitiv adfærdspsykoterapi, hvor der ikke altid fokuseres meget på fortidens betydning for nutiden. Den vil altid tage udgangspunkt i den enkeltes situation og problemstilling her og nu. Psykoterapien kan være af kortere, fokuseret, eller længerevarende, dybdegående karakter. Jeg arbejder sammen med klienten på at finde en vej, og klientens mening og motivation har en stor betydning for terapien.

I forbindelse med behandlingen af aktuelle kriser, vil tilgangen i terapien afhænge af den enkeltes behov. Det kan her dreje sig hovedsageligt om bearbejdning af den aktuelle krise eller der kan, som led i krisebehandlingen, vise sig behov for at se på tidligere ubearbejdede traumer eller belastninger, som forstærker den aktuelle krise.